SPZZ OZ w Stalowej Woli

Na podstawie trwającej umowy stwierdzamy, że Firma Skarem ze stawianych przez nas wymagań i powierzonych zadań wywiązuje się z należytą starannością, w sposób prawidłowy realizuje zakres umowy.