SZKOLENIA I KURSY

Zapewniamy precyzyjnie opracowane plany szkoleń m.in. BHP i PPOŻ oraz kurs na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Przedmiotowe kursy zostały stworzone z myślą o przyszłych pracownikach SKAREM. Każdy z odbytych kursów jest odpowiednio udokumentowany. Dbamy również o to, aby w trakcie trwania zatrudnienia pracownicy przechodzili dodatkowe szkolenia oraz testy potwierdzające ich wiedzę i przydatność do wykonywanego zawodu. Dodatkowe systematyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo na obiekcie. Plan i charakter szkoleń jest ściśle dopasowany do stanowiska, lokalizacji i charakteru wykonywanych obowiązków.

SZKOLENIA NA PRACOWNIKA OCHRONY

Jesteśmy profesjonalną firmą, która przygotowuje swoich słuchaczy do pracy w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochrony SUFO .

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę wykładowców i trenerów, co wpływa na bardzo dobre wyniki naszych słuchaczy podczas egzaminów. Ukończenie kursu potwierdza świadectwo, które jest niezbędnym dokumentem uprawniającym do złożenia wniosku o wpis na krajową listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Jednorazowe szkolenie trwa ok. dwóch miesięcy tj. 245 h  i obejmuje zajęcia teoretyczne w ilości 145 h oraz praktyczne w ilości 100 h (samoobronę i techniki interwencji, wyszkolenie strzeleckie, pierwszą pomoc).

Specjalistyczne szkolenia modułowe:

  • ochrona osób,
  • ochrona obiektów,
  • ochrona konwojów,
  • ochrona imprez masowych,
  • przeciwdziałanie aktom terroru,
  • podstawy psychologii.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • wiek minimum 21 lat,
  • wykształcenie minimum gimnazjalne,
  • dokonanie opłat,
  • niekaralność za przestępstwa umyślne.