KODEKS ETYKI I WARTOŚCI

Zasady etyki obowiązujące w firmie SKAREM Sp. z o. o.

  • Tworzymy wokół nas profesjonalne środowisko, wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem, promujemy profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z innymi pracownikami oraz kontrahentami.
  • Nasz kontrahent oczekuje przede wszystkim profesjonalnie wykonanej usługi, dlatego swoim wyglądem, zachowaniem oraz sposobem wykonania powierzonych zadań staramy się potwierdzać nasze kompetencje.
  • Dbamy o wzajemny szacunek i zaufanie, budujemy trwałe i efektywne relacje z kontrahentami poprzez obserwacje ich potrzeb i proponowanie udoskonaleń oraz korekt w celu wykonania usługi w sposób bardziej dostosowany do potrzeb kontrahenta.
  • Zdajemy sobie sprawę, że to jak wyglądamy, jak się zachowujemy oraz jak wykonujemy swoją pracę wpływa na wizerunek firmy i jej ocenę przez wszystkie osoby które nas podczas pracy zobaczą. Może to być zarówno pracownik kontrahent jak i jego klient który właśnie przyszedł  załatwić jakąś sprawę.
  • Komunikujemy się ze sobą w sposób przejrzysty, otwarty i rzetelny, dbając przy tym o zachowanie tajemnicy kontrahenta oraz firmy, określonej odpowiednimi zapisami oraz zdrowym rozsądkiem.
  • Współdziałamy ze sobą w budowaniu reputacji i rozwoju firmy. Pomagamy sobie nawzajem, chętnie wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem.
  • Staramy się poznać kontrahenta w celu otwarcia na jego potrzeby oraz zapewnienia mu stałego kontaktu.
  • Regularnie doskonalimy swoją wiedzę o usłudze, obowiązujących instrukcjach, oraz zmianach jakie zostały w tym zakresie wprowadzone.
  • Podczas wykonywania swoich obowiązków staramy się być spokojni i pogodni, nie podnosimy poziomu stresu, raczej łagodzimy napięcia, po prostu dobrze wykonujemy swoje zadania.
  • Zdajemy sobie sprawę, że podejmując zatrudnienie w firmie Skarem stajemy się jej częścią i wszyscy razem pracujemy na wizerunek tej firmy.