System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

Systemy SWiN stanowi obligatoryjny oraz podstawowy element systemów zabezpieczeń obiektów. Systemy alarmowe to urządzenia, które przede wszystkim informują właściciela o aktualnym stanie zabezpieczonego budynku. Dodatkowym i w pełni profesjonalnym rozwiązaniem jest zintegrowanie takiego systemu z naszą stacją monitorowania, która sprawuje bezpośrednią piecze nad zabezpieczonym obiektem i w razie niebezpieczeństwa, natychmiast reaguje. Szybkie wykrycie zagrożenia daje więcej możliwości na przeprowadzenie ewakuacji czy ochrony zgromadzonych w obiekcie wartości.

Systemy CCTV

CCTV jest bardzo popularnie stosowaną formą zabezpieczeń zarówno w obiektach przemysłowych, handlowych, biurach jak i wśród klientów indywidualnych. Bazując na naszym długoletnim doświadczeniu projektujemy, wykonujemy i konserwujemy wszelakie systemy wizyjne. Zintegrowane systemy kamerowe sterowane za pomocą komputera, urządzeń przenośnych lub manualnie pozwalają na pełną penetrację terenu, cyfrową obróbkę obrazu, powiększenie i wydruki. Dodatkowo, praca systemu wizyjnego może być całodobowo nadzorowana przez pracowników naszego Centrum Operacyjnego

Systemy Sygnalizacji Pożaru

System SP jest jednym z elementów systemu zabezpieczeń przede wszystkim obiektów użyteczności publicznej. Podstawowym zadaniem takiego systemu jest szybkie wykrycie zalążka pożaru, zanim jeszcze osiągnie on rozmiary trudne do opanowania. Umożliwi to ugaszenie pożaru ręcznymi środkami gaśniczymi, bądź też z pomocą straży pożarnej.

Kontrola dostępu

Oferujemy różnego rodzaju systemy kontroli dostępu, odpowiednio dostosowane do chronionego obiektu. System ten służy do kontroli dostępu do pomieszczeń, rejestracji zdarzeń, czasu pracy, identyfikacji osób, zwierząt czy przedmiotów, oraz wspomagają pracę wartowników. System kontroli dostępu w znaczny sposób podnosi poziom bezpieczeństwa obiektu.