Skarem sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie

Tel. 15 843 2346
Tel. 517 440 996
Fax 15 843 2346 wew. 33
www.skarem.pl

Skład Zarządu
Prezes Zarządu: Adam Bełzak
Członek Zarządu: Ewa Bełzak
Prokurent: Natalia Tęcza

Nr rachunku bankowego: 58 9430 0006 0011 8978 2000 0001

BHP Centrum

ul. Wąska 2
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie

Tel. 15 642 5684
www.bhpcentrum.pl

Łukasz Warchoł
Dyrektor ds. handlu i logistyki