Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Firma Skarem ze stawianych przez nas wymagań oraz powierzonych zadań wywiązuje się w sposób rzetelny i profesjonalny. Osoby sprawujące kontrole nad pracownikami wykonującymi usługę pozostają w stałym kontakcie z nasza placówką oraz na bieżąco reagują na nasze potrzeby i oczekiwania ze specyfiki ochranianego obiektu.