Kombinat Rolny Kietrz

Na podstawie dotychczasowej współpracy stwierdzam, że firma Skarem ze stawianych przez nas wymagań i powierzonych zadań wywiązuje się z należytą starannością, w sposób profesjonalny, z dużym zaangażowaniem i jest rzetelnym realizatorem powierzonych zadań.