OCHRONA ZDALNA

Rozwój technologii oraz powszechny dostęp do internetu, otworzył możliwości świadczenia usług ochrony poprzez dostęp zdalny przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu.

Zdalny dostęp do kamer i monitoring z centrum operacyjnego znacząco wpływa na redukcję kosztów, bez utraty bezpieczeństwa.

Główne korzyści jakie płyną z wykorzystania systemu kamer ochrony zdalnej:

– redukcja kosztów,
– szerokie możliwości konfiguracji sprzętu,
– możliwość doboru obiektywów,
– zaawansowana konfiguracja,
– serwis i obsługa systemu przez wyszkolonych pracowników technicznych,
– możliwość podglądu kamer z każdego miejsca na świecie,
– niski koszt utrzymania systemu,
– bezpieczeństwo.

Dodatkowym atutem systemu ochrony zdalnej jest możliwość nieograniczonej rozbudowy w kolejnych etapach inwestycji.