OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA

Działając na rynku branżowym ponad 20 lat proponujemy Państwu usługi z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia.

Ochrona to przede wszystkim działania, które prowadzą do poczucia bezpieczeństwa naszych klientów, są to m.in. działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać kradzieżom, zniszczeniom oraz dewastacjom dobra naszych klientów.

Ciągła praca nad doskonaleniem technik ochrony doprowadziła nasza firmę do dynamicznego rozwoju. Podejmujemy działania, które ograniczają ryzyko wystąpienia szkód i przestępstw. Każdy chroniony przez naszą firmę obiekt posiada odpowiednio dobrany system ochrony, który uwzględnia specyfikę obiektu, jego położenie jak i kubaturę. Plan ten zawsze uwzględnia wszelkie aspekty potencjalnych zagrożeń.

Nasi pracownicy to wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie umundurowanie oraz środki do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Charakteryzują się nienaganną postawą, dobrą sprawnością fizyczną jak i sumiennością oraz odpowiedzialnością. Działania naszych pracowników wspierane są Patrolem Interwencyjnym.

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy usługi w zakresie fizycznej ochrony obiektów przemysłowych. Nasi pracownicy pełnią dyżury na portierniach, tworzą piesze patrole, czy też obserwują obraz przekazywany z kamer. Zabezpieczenie techniczne obiektu to jeden z segmentów , gdzie istnieje możliwość wspomożenia ochrony fizycznej. Wprowadzanie nowoczesnych technologii pozwala zapobiec kradzieży czy dewastacji mienia.

Chronimy :

 • obiekty przemysłowe,
 • fabryki,
 • elektrownie,
 • zakłady,
 • oczyszczalnie.

OBIEKTY HANDLOWE

Oferujemy usługi w zakresie ochrony galerii handlowych. Nasi pracownicy pilnują porządku, zapobiegają kradzieży dbając jednocześnie o komfort osób przebywających w chronionym obiekcie.

Chronimy :

 • galerie,
 • centra handlowe,
 • markety,
 • hurtownie.

BANKI

Specjalizujemy się w ochronie fizycznej sektora finansowo- bankowego. Ochrona polega na monitorowaniu pomieszczeń banku celem wyeliminowania obecności osób postronnych, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i petentom banku. Naszym klientom zapewniamy pełen profesjonalizm oparty o procedury dostosowane do tego typu sektora.

Chronimy :

 • banki,
 • placówki bankowe,
 • instytucje finansowe,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe.

BIUROWCE

Obsługa recepcji w obiektach PREMIUM
Obsługę recepcji świadczymy na najwyższym poziomie zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, jak również wewnętrznymi regulaminami obiektu. Dlatego dbamy by nasi pracownicy zachowywali się profesjonalnie, byli kulturalni, nienagannie ubrani a przede wszystkim znali procedury bezpieczeństwa obowiązujące w obiekcie, byli przeszkoleni w zakresie poufności informacji oraz udzielania pierwszej pomocy. Zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, gościom jak również petentom obiektów biurowych, użyteczności publicznej i hoteli. Zabezpieczenie obejmuje m. in. ochronę przeciwpożarową, kontrolę dostępu jak również szeroko rozumianą prewencję przed kradzieżą i dewastacją.

Chronimy :

 • obiekty biurowe,
 • kompleksy biurowców,
 • urzędy,
 • szkoły,
 • szpitale,
 • hotele,
 • motele.

BUDOWY

Nasza kadra zabezpiecza mienie przed kradzieżą i dewastacją. Kontroluje osoby wjeżdżające i wyjeżdżające z placu budowy, a piesze bądź zmotoryzowane patrole skutecznie powstrzymują potencjalnych wandali i złodziei.

Chronimy :

 • budowy,
 • place budowy.
 • tereny przygotowywane pod prace budowlane,
 • ciężki sprzęt
 • budowy dróg i mostów

OSIEDLA

Chronimy zarówno duże osiedla mieszkaniowe jak również pojedyncze apartamentowce. Świadczona przez nas ochrona polega na zabezpieczeniu terenu przed osobami postronnymi. Piesze patrole, będące w stałej łączności z grupami interwencyjnymi, gotowe są zawsze wkroczyć do akcji w sytuacji tego wymagającej.

Chronimy :

 • osiedla mieszkaniowe,
 • apartamentowce,
 • budynki mieszkalne,
 • wspólnoty.

EVENTY

Zapewnienie właściwego bezpieczeństwa ma ogromny wpływ na powodzenie całej imprezy. Mamy wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez tj. koncertów, pikników czy masowych imprez sportowych. Do tego typu ochrony delegujemy pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach. Wspólnie z organizatorem eventu ustalamy szczegółowy plan ochrony, procedury oraz zakres obowiązków pracownika. Podczas tego typu imprez współpracujemy z Policją, pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską i Strażą Pożarną.