Thoni Alutec

Skarem Sp. z o.o. ze swoich obowiązków wywiązywała się w sposób profesjonalny. Pracownicy zatrudnieni na naszych obiektach cechowali się sumiennością oraz wysokim poziomem kultury osobistej. Powierzone spółce Skarem zadania realizowane były zawsze zgodnie z przepisami prawa oraz zawartą umową.