Sąd Okręgowy w Lublinie

Wszystkie usługi wykonywane przez firmę Skarem, w tym bezpośrednia ochrona fizyczna, zdalny nadzór systemów alarmowych oraz zabezpieczenie techniczne, realizowane były w sposób należyty i w pełni zgodny z przedmiotem zamówienia.