Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty przy zatrudnieniu:

  • 2 aktualne fotografie o wymiarach 35 mm x 25 mm

  • dowód osobisty i numer konta,

  • aktualne badania medycyny pracy,

  • kopie świadectw pracy,

  • kopie świadectw ukończonych szkół.

Dodatkowo:

  • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,

  • zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności,

  • kopia decyzji przyznania renty lub emerytury,

  • w przypadku uczniów i studentów zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.
  • +48 15 843 23 46

Pracujemy w oparciu o system ENOVA