Systemy Sygnalizacji Pożaru

System SP jest jednym z elementów systemu zabezpieczeń przede wszystkim obiektów użyteczności publicznej. Podstawowym zadaniem takiego systemu jest szybkie wykrycie zalążka pożaru, zanim jeszcze osiągnie on rozmiary trudne do opanowania. Umożliwi to ugaszenie pożaru ręcznymi środkami gaśniczymi, bądź też z pomocą straży pożarnej.


Pracujemy w oparciu o system ENOVA