System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

Systemy SWiN stanowi obligatoryjny oraz podstawowy element systemów zabezpieczeń obiektów. Systemy alarmowe to urządzenia, które przede wszystkim informują właściciela o aktualnym stanie zabezpieczonego budynku. Dodatkowym i w pełni profesjonalnym rozwiązaniem jest zintegrowanie takiego systemu z naszą stacją monitorowania, która sprawuje bezpośrednią piecze nad zabezpieczonym obiektem i w razie niebezpieczeństwa, natychmiast reaguje. Szybkie wykrycie zagrożenia daje więcej możliwości na przeprowadzenie ewakuacji czy ochrony zgromadzonych w obiekcie wartości.


Pracujemy w oparciu o system ENOVA