Obiekty przemysłowe

Oferujemy usługi w zakresie fizycznej ochrony obiektów przemysłowych. Nasi pracownicy pełnią dyżury na portierniach, tworzą piesze patrole, czy też obserwują obraz przekazywany z kamer. Zabezpieczenie techniczne obiektu to jeden z segmentów , gdzie istnieje możliwość wspomożenia ochrony fizycznej. Wprowadzanie nowoczesnych technologii pozwala zapobiec kradzieży czy dewastacji mienia.

Chronimy :

  • obiekty przemysłowe,

  • fabryki,

  • elektrownie,

  • zakłady,

  • oczyszczalnie.


Pracujemy w oparciu o system ENOVA