Eventy

Zapewnienie właściwego bezpieczeństwa ma ogromny wpływ na powodzenie całej imprezy. Mamy wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez tj. koncertów, pikników czy masowych imprez sportowych. Do tego typu ochrony delegujemy pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach. Wspólnie z organizatorem eventu ustalamy szczegółowy plan ochrony, procedury oraz zakres obowiązków pracownika. Podczas tego typu imprez współpracujemy z Policją, pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską i Strażą Pożarną.


Pracujemy w oparciu o system ENOVA