Budowy

Nasza kadra zabezpiecza mienie przed kradzieżą i dewastacją. Kontroluje osoby wjeżdżające i wyjeżdżające z placu budowy, a piesze bądź zmotoryzowane patrole skutecznie powstrzymują potencjalnych wandali i złodziei.

Chronimy :

  • budowy,

  • place budowy.


Pracujemy w oparciu o system ENOVA