Tereny zewnętrzne i osiedla

Sprzątanie osiedli mieszkaniowych jest jedną z wielu usług, które świadczymy. Obsługujemy osiedla domków jednorodzinnych, blokowiska, szeregowce jak również pojedyncze kamienice i apartamentowce. Poza standardowym sprzątaniem świadczymy również usługi maszynowego czyszczenia posadzek w klatkach schodowych, garażach i parkingach podziemnych. Do sprzątania osiedli zatrudniamy rzetelne, sumienne i sprawdzone osoby, które gwarantując przy tym wysoki poziom wykonywanych usług jednocześnie dbając na bieżąco o czystość zarówno budynków jak i terenów zewnętrznych.

W okresie zimowym dbamy o utrzymanie dróg dojazdowych, chodników oraz parkingów na bieżąco je odśnieżając oraz posypując odpowiednim środkiem.

Sprzątamy :

  • osiedla mieszkaniowe,

  • apartamentowce,

  • budynki mieszkalne,

  • wspólnoty.
Świadczymy również usługi utrzymania porządku terenów zewnętrznych: trawników, parkingów, ciągów pieszych. W ramach usług zapewniamy zamiatanie, odśnieżanie, koszenie i wywóz trawy, grabienie i utylizację liści, przycinanie drzew i krzewów. Posiadamy własny sprzęt oraz specjalnie wykwalifikowany personel mający odpowiednie szkolenia i uprawnienia do wykonywania powierzonych czynności.


Pracujemy w oparciu o system ENOVA