Obiekty przemysłowe

Oferujemy usługi porządkowo-czystościowe w obiektach przemysłowych. Prace realizujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, wykorzystując przy tym najlepsze na rynku środki czystości. Usuwamy zarówno proste zabrudzenia typu: kurz, pył, jak również nieczystości pochodzenia przemysłowego: smary, gruz czy chemikalia.

Sprzątamy :

  • obiekty przemysłowe,

  • fabryki,

  • elektrownie,

  • zakłady,

  • oczyszczalnie.


Pracujemy w oparciu o system ENOVA